Posts

Το Εν ως ήχος στον χώρο.

Image
Το Εν ως ήχος στον χώρο: "Διότι κάτι από αυτό [το Ένα] υπάρχει μέσα μας. Και μάλιστα δεν υπάρχει τόπος όπου αυτό να μην υπάρχει, σε όσα μπορούν να συμμετέχουν τούτου. Διότι οπουδήποτε κι αν θέσεις αυτό που είναι ικανό να το συλλάβει μπορείς εκεί να συλλάβεις το πανταχού παρόν. Είναι σαν μία φωνή που γεμίζει έναν κενό χώρο. Κάθε άνθρωπος που θα στήσει αυτί σε ένα οποιοδήποτε σημείο αυτού του χώρου, θα συλλάβει την φωνή ολόκληρη, κι όμως όχι ολόκληρη."  Πλωτίνος, Εννεάδες ΙΙΙ, 8, 9.  

Το Εν ως ρίζα του δένδρου της δημιουργίας.

Image
"Ή φαντάσου ένα τεράστιο δένδρο, του οποίου η ζωική δύναμη διατρέχει ολόκληρο το δένδρο, αλλά η αρχέγονη αιτία παραμένει εντός αυτής και δεν διασκορπίζεται σε όλο το δένδρο. Έχει εγκαθιδρυθεί, κατά κάποιο τρόπο, μέσα στην ρίζα. Αυτή η αρχέγονη αιτία παρέχει έτσι στο δένδρο ολόκληρη την ζωή του μέσα στην πολλαπλότητά της, αλλά η ίδια η αρχέγονη αιτία παραμένει ακίνητη, γιατί αυτή δεν είναι πολλαπλή, αλλά αρχέγονη αιτία της πολλαπλής ζωής."  Πλωτίνος, Εννεάδες , ΙΙΙ 8,10.  

Το Εν ως αστείρευτη πηγή.

Image
  "Φαντάσου μία πηγή που δεν έχει καμία άλλη προέλευση αλλά δίνει ολόκληρο τον εαυτό της στα ποτάμια. Κι όμως δεν καταναλώνεται από αυτά τα ποτάμια αλλά παραμένει αυτή η ίδια μέσα σε ηρεμία, ενώ τα ποτάμια που προκύπτουν από αυτήν, παραμένουν κατ’ αρχήν επί ένα διάστημα μαζί, προτού διαρρεύσουν άλλο εδώ κι άλλο εκεί. Ήδη όμως κάθε ποτάμι γνωρίζει πού θα εκβάλλει τα ρεύματά του."  Πλωτίνος, Εννεάδες , ΙΙΙ 8,10 .

Ο Λόρδος Βύρων συνεργάστηκε με τον δαίμονα της Ελλάδος, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, συγκέντρωσε δάνειο προς την ελληνική κυβέρνηση, καθόρισε το πολίτευμά της .

Image
  Ο Λόρδος Βύρων συνεργ άστηκε με τον κακό δαίμονα της Ελλάδος,  Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο , συγκέντρωσε δάνειο προς την ελληνική κυβέρνηση , καθόρισε το πολίτευμά της . Άρθρο του Γιώργου Αρχιμανδρίτη στο Blue magazine   Της Aegean Airlines Τ. 101 σ. 173 Δεν πήρε τελικά ποτέ τα όπλα; Όχι. Γνωρίζουμε όμως πολλά από αυτά που σχεδίαζε σε στενή συνεργασία με τον Έλληνα πολιτικό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Παρακολουθούσε, επίσης, μια προσπάθεια που γινόταν στο Λονδίνο για να συγκεντρωθεί μεγάλο χρηματικό ποσό ως δάνειο προς την ελληνική κυβέρνηση. Το όνομά του προσέλκυε τον κόσμο στο να στηρίξει οικονομικά τον ελληνικό Αγώνα. Είχε μάλιστα πολλές ιδέες για το πώς η Ελλάδα, μετά την απελευθέρωσή της, θα γινόταν ένα δημοκρατικό κράτος με Σύνταγμα και Κοινοβούλιο. Θεωρούσε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να προκύψει από τον λαό και όχι να επιβληθεί άνωθεν. Δεν πήγε, λοιπόν, στην Ελλάδα για να κάνει απλώς μια μεγάλη χειρονομία και, ίσως, για να πεθάνει ένδοξα. Η κίνησή του δεν ήταν απλώς συμβολική. Π

Ευριπίδου Ελένη.

Image
    ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΩΝ   ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΙΣ   Ἡ σκηνή εἰς τὴν Αἴγυπτον: ἡ ἡρωὶς τοῦ δράματος Ἑλένη προλογίζει. Ἀπὸ τὸ προλόγισμα τῆς Ἑλένης μανθάνομεν ὅτι εὑρισκόμεθα ἐπὶ τῆς νήσου Φάρου, τῆς ὁποίας βασιλεύει ὁ Θεοκλύμενος, υἱὸς τοῦ Πρωτέως καὶ ἀδελφὸς τῆς μάντιδος Θεονόης. Ακολούθως ἡ ἡρωὶς μᾶς διηγεῖται τὴν ἱστορίαν της. Λοιπόν: δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἡρπάγη ἀπὸ τὸν Πάριν, ὅπως τότ' ἐπιστεύθη ἀπό ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Φάντασμα ὅμοιον πρὸς αὐτὴν ἐτοποθέτησεν ή   Ήρα στην ἀγκάλην τοῦ Πάριδος, ὠργισμένη ὅτι αὐτὸς ἔδωκεν εἰς τὴν Ἀφροδίτην καὶ ὄχι σ' αὐτὴν τὸ γέρας τῆς καλλονῆς. Καὶ λοιπόν, ἐνῷ ἡ Ἑλένη-φάντασμα ἐταξίδευε πρὸς τὴν Τροίαν, ἡ ἀληθινὴ εὑρίσκετο εἰς τὴν Αἴγυπτον. Ἡ φροντίς ἑνὸς πτερωτοῦ θεοῦ τὴν εἴχεν ἐκεῖ ἐμπιστευθῆ στὰ χέρια τοῦ σεμνοῦ Πρωτέως. Ἄθικτη καὶ ἀπαραβίαστη ἔζησεν ἐκεῖ καθ' ὅλον τὸ διάστημα ποὺ ὁ Πρωτεύς ἔξη – ἐνῷ πόλεμοι τοξοτῶν καὶ δορατοφόρων γύρω ἀπὸ τὴν ψεύτικην Ἑλένην ἐγίνοντο στὴν Τροίαν. Ἀλλὰ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πρωτέως τὰ πράγματα ἔλαβαν ἄλλην τρ

Το καθημερινό πρόγραμμα του Πρόκλου

Image
Το καθημερινό πρόγραμμα του Πρόκλου   Μελετητές όπως ο Otmar Schissel von Fleschenberg , περιέγραψαν το καθημερινό πρόγραμμα του Πρόκλου ως εξής: ανατολή ηλίου: προσευχή στον ήλιο νωρίς το πρωί: ερμηνεία νεοπλατωνικών φιλοσόφων αργά το πρωί: έργα δικά του   μεσημέρι: προσευχή στον ήλιο νωρίς το απόγευμα: φιλοσοφικές συζητήσεις αργά το απόγευμα: παραδόσεις προφορικές ή συζητήσεις με τους μαθητές του πάνω σε φιλοσοφικά ζητήματα δύση ηλίου: προσευχή στον ήλιο βράδυ: ύμνοι   

Πως ο Λυκάων μετατράπηκε σε λύκο.

Image
  Πως ο Λυκάων μετατράπηκε σε λύκο. Παραδοσιακά, ο Λυκάων ήταν ένας ασεβής και σκληρός βασιλιάς που προσπάθησε να ξεγελάσει τον Δία, τον βασιλιά των θεών, ώστε να φάει ανθρώπινη σάρκα. Ο θεός δεν εξαπατήθηκε και με οργή κατέστρεψε τη γη με τον κατακλυσμό του Δευκαλί ωνος , σύμφωνα με τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου, Βιβλίο Ι. Ο ίδιος ο Λυκάων μετατράπηκε σε λύκο.