Posts

Showing posts from April, 2023

Ζεύς.

Image
 

Ἑκάτη και Πάν

Image
 

ἔλλειψις κρίσεως μεθόδου και καλλιτεχνίας εἶναι ὁ ἐν γένει χαρακτήρ των βυζαντινών.

Image
Στα 1941, ο Μιχαήλ Ποτλής, πάλι σε ακαδημαϊκό εναρκτήριο, παρατηρεί ότι οι Βυζαντινοί δεν έχουν γράψει πονήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου και συνεχίζει: «Αλλά την πρώτην ταύτην   έκπληξαν ἡμῶν θέλει διαδεχθή άλλη ότι μεγαλυτέρα, όταν την ιστορίαν ἐξετάζοντες, και τα περισωθέντα εἰς ἡμᾶς κείμενα της βυζαντινής φιλολογίας αναδιψώντες, πληροφορηθώμεν ὅτι τὸ ἐλάττωμα τούτο των Βυζαντινών δεν περιορίζεται εἰς μόνον το εκλησιαστικόν Δίκαιον…. αλλ' ότι…. ουδεμία επιστημονική επίδοσης και ενέργεια αναφαίνεται καθ' όλην την μακραν τούτην περιόδον. Εκτός ολίγων εξαιρέσεων, νους στείρος και άγονος, μαθησις ώς επί το πολύ ατελής, συνήθως δὲ ἐπιπόλαιος ἐπὶ πᾶσι δὲ ἔλλειψις κρίσεως μεθόδου και καλλιτεχνίας εἶναι ὁ ἐν γένει χαρακτήρ των βυζαντινών καθ’ όλους σχεδόν τους κλάδους τῆς ἐπιστήμης εἰς ούς ἐπεδόθησαν. Σελ. 399      Κ.Θ. Δημαράς (1) Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ἐκδ. Ερμής Αθήναι.  

Το Netflix κατηγορείται για το ντοκιμαντέρ, Βασίλισσα Κλεοπάτρα - Queen Cleopatra

Image
Το Netflix κατηγορείται για «μαύρο πλύσιμο» της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, Βασίλισσα Κλεοπάτρα - Queen Cleopatra, επιλέγοντας τη μαύρη Βρετανίδα ηθοποιό ως την Ελληνομακεδόνα ηγεμόνα,  πυροδοτώντας οργή μέχρι την Αίγυπτο.  

Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν λειτουργεί όπως νομίζεις.

Image
  «Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν λειτουργεί όπως νομίζεις. Οι τράπεζες δεν δανείζουν χρήματα, οι κυβερνήσεις δεν έχουν την εξουσία να σας προστατεύσουν, το αστυνομικό τμήμα δεν είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κολέγια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν είναι εκεί για να σας εκπαιδεύσουν.   Ολόκληρο το εποικοδόμημα του πολιτισμού στον δυτικό κόσμο είναι ένας συνδυασμός έξοχα συναρμολογημένων και σχεδιασμένων, καλά σχεδιασμένων σχεδίων για να κατευθύνουν τα μυαλά των ανθρώπων με τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετούν τα αφεντικά τους."  JORDAN MAXWELL 28 Δεκεμβρίου 1940 -  23 Μαρτίου 2022" "Nothing in this world operates the way you think it does. Banks do not loan money, governments are not empowered to protect you, the police department is not there to serve you, institutions of higher learning, colleges and educational institutes, are not there to educate you. The entire superstructure of civilization in the Western world is a combinat

Ήταν προωρισμένοι νὰ εὐνουχίσουν τὸν ἀνθρώπινον νουν.

Image
Ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης γράφει, στην εφημερίδα του την Αθηνά στα 1857, γιὰ τοὺς Βυζαντινούς, πολύ απλά: «Εγώ νομίζω ότι οἱ ἀνθρωποι αυτοί ήταν προωρισμένοι νὰ εὐνουχίσουν τὸν ἀνθρώπινον νουν. Σελ. 399 Κ.Θ. Δημαράς (1) Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ἐκδ. Ερμής Αθήναι. 

Εάν τα νέα είναι ψεύτικα, φανταστείτε τι είναι η ...Ιστορία.

Image
 

Συνέλευση στους Στάβλους του Αυγεία.

Image
  Συνέλευση στους Στάβλους του Αυγεία. Οι αλογόμυγες, οι αρουραίοι, οι βδέλλες και τα τσιμπούρια συγκάλεσαν συνέλευση στους στάβλους του Αυγεία για να εκλέξουν βασιλιά. Κάθε ένας αρχηγός του ρητόρευσε και είπε. Οι αλογόμυγες ισχυρίστηκαν πως επειδή κάθονται στα πισινά του ίππου του βασιλιά δικαιούνται να εκλεγούν. Οι αρουραίοι είπαν πως τρώνε στα μαγειρεία του βασιλιά. Τα τσιμπούρια γέμιζαν τα αυτιά του ίππου του βασιλιά. Οι βδέλλες κάποτε κόλλησαν στα πόδια του βασιλιά όταν μπήκε σε μία λίμνη. Είχε έλθει και ένας ασβός αλλά τον έδιωξαν για την ανυπόφορη δυσοσμία, παρ’ όλο που είχε το λογικό αίτημα, πως τρώει από τα σκουπίδια του βασιλιά.  Η συζήτηση έφτασε στα άκρα και άρχισαν να φωνάζουν, να βρίζονται και να χειροδικούν. Ένας μεγάλος πάταγος ακούστηκε ξαφνικά και όλοι τους τρομαγμένοι προσπάθησαν να το βάλουν στα πόδια. Τι είχε συμβεί; Είχε έλθει ο Ηρακλής και καθάριζε τους βρωμερούς στάβλους.   

Ὁμηρικὸς κύκλος, Προμηθεύς και Ιησούς.

Image
https://www.youtube.com/watch?v=IbBbqrYPF5w  

Λίθιο και πετρέλαιο. Ποιά η διαφορά;

Image
 

Τι μας κρύβουν 1.700 χρόνια;

Image
 

Κοτζαμπάσηδες, οι μεγαλύτεροι εχθροί των Ελλήνων.

Image
Κοτζαμπάσηδες, οι μεγαλύτεροι εχθροί των Ελλήνων. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή των προεστών ὑπὸ τοῦ Θόρντον (Thornton , Thomas.   État actuel de la Turquie: Tome ΙΙ  Paris, 1912, Ρ. 186, 1963): «Οι Έλληνες έχουσιν τους μεγαλυτέρους εχθρούς των παρ' αυτοίς. Οὗτοι δὲ εἰσὶν οι κοτζαμπάσηδες, ελληνικής καταγωγής, κυλιόμενοι προ τῶν ποδῶν τοῦ Τούρκου, φορολογούντας σκληρότατα ἐκείνους οὓς ώφειλον ν' ἀγαπῶσι καὶ παρηγορώσιν. Ένεκα της αναιδείας, τῆς ἀγερωχίας, καὶ τῆς ἐξόχως χαρακτηριζούσης αυτούς ταπεινοφροσύνης έναντι του τυράννου, έθηκαν όρια μεταξύ εαυτών και του ελληνικού λαοῦ, τὸ ἐκτεθηλημένον τούτο γένος ἔχει όλα τα ελαττώματα των δούλων. Ἐν τοῖς ναοῖς κατέχουσι την παρὰ τῷ ἐπισκοπικό θρόνο έδραν, και αναπτύσσοντες φαρισαϊκήν υπεροψίαν, ἀρέσκονται εξαγοράζοτες ελεεινήν πρωτοκαθεδρίαν αντί τῆς εὐδαιμονίας των συμπατριωτών των. Υπό την μάχαιραν του Τούρκου ὁ Ἕλλην εἶνε δούλος, ὑπὸ τὴν δύναμιν όμως τοῦ συμπατριώτου του ἀπογυμνοῦται, ὧν ἑκατοντάκις δυστυχέστερος.  

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του 1939;

Image
 ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του 1939;    Καθώς είναι στην πραγματικότητα μια εγκληματική πράξη για τη θεραπεία του καρκίνου σύμφωνα με την πράξη του 1939 για τον καρκίνο, η οποία ποινικοποιεί τους ιατρούς από το να συμβουλεύουν ακόμη και ασθενείς για τέτοιες θεραπείες, δεν θα ήταν στην πραγματικότητα μια δόλια πράξη για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις για τον καρκίνο να αποδεχτούν χρήματα υπό το τεκμήριο ότι θα ψάξουν για μια θεραπεία, αλλά στην πραγματικότητα είναι εγκληματική ενέργεια για αυτούς ακόμη και να δημοσιοποιούν τέτοιες θεραπείες! Ελέγξτε το μόνοι σας, ο νόμος για τον καρκίνο της Google 1939, που εξακολουθεί να είναι ενεργός μέχρι σήμερα και οι ιατροί διώκονται, στην Αμερική φυλακίστηκαν για τη θεραπεία του καρκίνου». DO YOU KNOW ABOUT THE CANCER ACT 1939  As it's actually a criminal act to cure cancer under 1939 cancer act which criminalises medical practitioners from even advising patients on such cures, wouldn't that in fact make it a fraudulent act

Προμηθέας. Κλέβοντας την Φωτιά από τους Θεούς.

Image
 

ὁ Τρωϊκός μύθος ἀνεπτύχθη ὑπὸ τῆς Γνώσεως ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν κοσμογονικὸν δόγμα.

Image
Εἴπομεν πρότερον, ὅτι ὑπὸ τὸν Ὅμηρον κρύπτεται ὁ ᾿Αλέξανδρος• ὁ Τρωϊκός μύθος ἀνεπτύχθη ὑπὸ τῆς Γνώσεως ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν κοσμογονικὸν δόγμα• εἶναι γνωσταί αἱ περὶ τούτου ἀλληγορίαι τοῦ Ἡρακλείδου, τοῦ Ψελλοῦ, τοῦ Τζέτζου, τοῦ Γρηγορᾶ, τοῦ Πλήθωνος καὶ τοσούτων ἄλλων, ἐν αἷς οἱ μὲν Έλληνες παρίστανται ὡς ἄγγελοι πολεμοῦντες τοὺς δαίμονας Τρῷας πρὸς ἀπολύτρωσιν τῆς παρ’  αὐτοῖς κρατουμένης Ελένης, ἤ Σοφίας• οἱ μῦθοι οὗτοι ἐπανάγουσιν εἰς τοὺς Καβείρους, Διοσκούρους, τὸν φωτεινὸν καὶ σκοτεινὸν, μετὰ τῆς ἀδελφῆς των, ὡς καὶ εἰς τὸν λευκοφόρον ἅγιον Γεώργιον, και μαυροφόρον ἅγιον Δημήτριον, τοὺς ὁμοίως ἁρπάζοντας καὶ ἀνακομίζοντας τὴν ῾Ελένην, καὶ εἰκονίζοντας τὴν αἰώνιον πάλην τοῦ χειμῶνος πρὸς τὸ θάλπος, τοῦ ὕδατος (δράκοντος) πρὸς τὸ πῦρ (ἡλιακὴν ἀκτῖνα, ἤτοι λόγχην τοῦ ἁγίου Γεωργίου) Οὕτω καὶ ὁ Νόννος παριστᾶ τοὺς μέλανας Ἰνδοὺς λατρεύοντας μόνον τὸ ὕδωρ, καὶ ἀντικειμένους εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπέλου, ἀπαιτούσης ἡλιακὸν θάλπος. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη - Ζ΄ Τόμος. Κ.Ν. Σάθας (Σελ.

Ιησούς και Απολλώνιος ο Τυανεύς.

Image
https://youtu.be/fP8mBuI8tlU  

1975-1990 Το μεγαλύτερο έθνος της Ευρώπης, Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ, πλούσια σε φυσικούς πόρους....

Image
1975-1990  Το μεγαλύτερο έθνος της Ευρώπης, πλούσιο σε φυσικούς πόρους, μια δύναμη της Σοβιετικής Επιστήμης, Πυροβόλων και της Μηχανικής.  Οι Ουκρανοί απολάμβαναν μια ζηλιάρη ποιότητα ζωής  Τα παράσιτα των ΗΠΑ/ΕΕ  αιμορραγούν την Ουκρανία και την αποξηραίνουν. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ στα 2014, η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΤΩΧΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΧΡΕΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1975-1990 EUROPE'S LARGEST NATION RICH IN NATURAL RESOURCES, A POWERHOUSE OF SOVIET ROCKET SCIENCE AND ENGINEERING THE UKRAINIANS ENJOYED AN ENVIOUS QUALITY OF LIFE US/EU PARASITES BLEED UKRAINE DRY AFTER WASHINGTON COUP 2014 UKRAINE NOW AN AMERICAN COLONY BECAME THE SECOND POOREST AND MOST INDEBTED COUNTRY IN EUROPE  

Έχετε υπόψη σας ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ανεξάρτητα.

Image
 Έχετε υπόψη σας ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ανεξάρτητα. Είναι ένα είδος πίνακα ανακοινώσεων και εταιρεία δημοσίων σχέσεων για την άρχουσα τάξη - τους ανθρώπους που διευθύνουν τα πράγματα. Αυτοί που αποφασίζουν ποιες ειδήσεις θα ακούσετε ή δεν θα ακούσετε, πληρώνονται και ανέχονται καθαρά από την ιδιοτροπία αυτών που κατέχουν την οικονομική εξουσία. Εάν η μητρική εταιρεία δεν θέλει να γνωρίζετε κάτι, δεν θα είναι στις ειδήσεις.  Περίοδος.  Ή, τουλάχιστον, θα είναι λοξή για να τους ταιριάζει, και μετά σπάνια θα ακολουθήσει."   ΤΖΟΡΤΖ ΚΑΡΛΙΝ  "Keep in mind, the news media are not independent; they are a sort of bulletin board and public relations firm for the ruling class-the people who run things. Those who decide what news you will or will not hear are paid by, and tolerated purely at the whim of, those who hold economic power. If the parent corporation doesn't want you to know something, it won't be on the news. Period. Or, at the very least, it will be slanted

Ἰδού διατί ὀφείλομε νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸν Χριστιανισμό!

Image
  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ἰδού διατί ὀφείλομε νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸν Χριστιανισμό!  Mὲ τὸν χριστιανισμό είμεθα ἀτυχῶς ἀναγκασμένοι νὰ ἀσχολούμεθα διὰ πολλούς λόγους μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ σπουδαιότερος εἶναι ὅτι διαφεύγει τῆς ἐξετάσεως ἀκόμη καὶ τῶν πλέον εμβριθῶν μελετητών του ἡ ἀκριβῆς φύσις καὶ οὐσια του. Δεν γίνεται ἀντιληπτή ἡ φύσις του καθώς μάλιστα φέρει το προσωπείον «Θρησκεία». Όμως, ακρογωνιαίος λίθος τῆς κατακτήσεως τῆς ὑπάρξεως, επεκτάσεως καὶ δράσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ κατανόησις τῆς θεμελιώδους κοσμοπολιτικῆς ὑψής του, μόνον δὲ διὰ τῆς κατανοήσεως της πραγματικής φύσεώς του είναι δυνατόν τις νὰ τὸν ἀξιολογήση. Βεβαίως, καὶ πέραν τῶν ἀνωτέρω, ασχολούμεθα μὲ τὸν Χριστιανισμὸν καὶ διὰ πολλούς λόγους ὡς θα ἀπαριθμήσωμε συνοπτικώς  α) Ένα στοιχείων, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, κατανοήσεως του κοινωνικού για γίγνεσθαι είναι η μελέτη της Φιλοσοφίας της Ιστορίας. Είναι γνωστὸν ὅτι ίδιαιτέρως ασχολήθηκαν μὲ αὐτὸν τὸν τομέα τοῦ ἐπιστητοῦ κομίσαντες εἰς αὐτὸν τὴ

Συνωμοσιολόγος. Κάποιος που αμφισβητεί τις δηλώσεις γνωστών ψευτών.

Image
Συνωμοσιολόγος.  Κάποιος που αμφισβητεί τις δηλώσεις γνωστών ψευτών.  Ο όρος "θεωρητικός συνωμοσίας" ήταν ένας όρος που έγινε δημοφιλής από τη CIA για να εμποδίσει τους κριτικούς στοχαστές να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη δολοφονία του J.F.Kennedy. Σε ένα σημείωμα που ονομάζεται "Αντιμετώπιση της κριτικής στην έκθεση Warren",  η CIA ξεκίνησε να κάνει τον όρο «θεωρητικός συνωμοσίας» όπλο που θα χρησιμοποιείται εναντίον οποιουδήποτε αμφισβητούσε τις μυστικές δραστηριότητες και τα προγράμματα της κυβέρνησης. Conspiracy Theorist Someone who questions the statements of known liars The term "conspiracy theorist" was a term made popular by the CIA to stop critical thinkers from asking questions about J.F.Kennedy assassination? In a memo called "Countering criticism of the Warren report", the CIA set out to make the term "conspiracy theorist" weapon to be used against anyone who questioned the government's secret activities and programs.  

O Αμέρικο Βεσπούτσι ήταν βαφτισμένος Όμηρος. (Ομέρικο Βεσπούτσι)

Image
  Λέγε σαι Αμερική αλλά δεν λέγεσαι Αμερική, καθ ότι ο Αμέρικο Βεσπούτσι ήταν βαφτισμένος Όμηρος. Μικρόν τον φώναζαν Ομέρικο και παραποιήθηκε σε Αμέρικο. Η συμπαθέστατη Γερμανία. Αυτοί αυτοαποκαλούνται Deutschland. Το πρώτο συνθετικό είναι το Deus δηλαδή Δίας, και το δεύτερο είναι land από την λέξη λας= πέτρα από όπου και το λατομείο. Τουτέστιν η Γερμανία είναι η χώρα του Δία. Η φιλτάτη Αγγλία, εκείνο το British που προέρχεται από την λέξη Βρυτός δηλαδή παρθένος, ήταν η Αγγλία η χώρα με τις πολλές παρθένες. Από αυτού βγαίνει και το Αγγλικό virgin από όπου και η πολιτεία της Αμερικής Virginia προς τιμήν της Βασίλισσας που ήταν παρθένος. Ιταλία, είναι ‘’εις άλω’’, εις την θάλασσαν, πιστεύω πως έχετε δεί πως μπαίνει η Ιταλία ορμητικά μέσα στην Μεσόγειο. Ισπανία. Οι ίδιοι λένε την πατρίδα τους Espana και σωστά την αποκαλούν έτσι αφού η χώρα λόγω των πολλών βροχών έχει πολλά δάση και ήταν αφιερωμένη στον Έλληνα θεό των δασών Πάνα. Εις τον Πάνα λοιπόν. Αίγυπτος, είναι χαρακτηρισμένη έτσι επε

Συνειδητοποιείτε ότι είναι παράνομο;

Image
Συνειδητοποιείτε ότι το να αποκαλύπτετε τα παράνομα πράγματα που κάνει η κυβέρνησή σας, είναι παράνομο;  "You do realize that exposing the illegal things your government has been doing is illegal?  

ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΚΟΜΗ;

Image
 1. Γεννιέται ένα υγιές μωρό 2. Η μαμά το πηγαίνει στο γιατρό 3. Ο γιατρός του κάνει εμβόλια 4. Το παιδί εμφανίζει ωτίτιδες και άλλα προβλήματα 5. Ο γιατρός συνταγογραφεί αντιβιοτικά και Tylenol * 6. Το παιδί συνεχίζει να αναπτύσσει λοιμώξεις και ασθένειες 7. Ο γιατρός συνταγογράφησε περισσότερα αντιβιοτικά και Tylenol 8. Το παιδί αναπτύσσει τροφικές αλλεργίες και έκζεμα 9. Ο γιατρός του κάνει περισσότερα εμβόλια 10. Το παιδί αναπτύσσει άσθμα και  ADHD**  11. Ο γιατρός συνταγογραφεί στεροειδή και Ritalin 12. Η μαμά ευχαριστεί τον γιατρό που βοήθησε το παιδί της.  * Η παρακεταμόλη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του πυρετού και του ήπιου έως μέτριου πόνου. Τα κοινά εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν το Tylenol και το Panadol. Σε μια τυπική δόση, η παρακεταμόλη μειώνει ελαφρά μόνο τη θερμοκρασία του σώματος. Είναι κατώτερη από την ιβουπροφαίνη από αυτή την άποψη και τα οφέλη της χρήσης της για τον πυρετό είναι ασαφή.  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)  Το *

Οι Ρωμαίοι αποτύγχαναν διαρκώς.

Image
 Οι Ρωμαίοι αποτύγχαναν διαρκώς. Αυτό που τους έκανε ξεχωριστούς είναι ότι είχαν τα κότσια να συνεχίσουν να βαδίζουν προς τα εμπρός, ανεξάρτητα από το πόσο ζοφερή ήταν η κατάσταση ή πόσοι από τους συμπατριώτες τους ήταν νεκροί. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι ένας σκληρός και αχάριστος τρόπος για να γίνει, αλλά σε αντίθεση με την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου που αναπτύχθηκε χωρίς ήττες και κατέρρευσε λίγο μετά το θάνατό του, η Ρώμη έγινε η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρξε ποτέ  έχοντας μια γραφειοκρατική συνέχεια μέχρι το 1453. Πολλοί υποστηρίζουν ότι διαμόρφωσε την Ευρώπη τόσο πολύ που ζει μέσα σε κάθε έθνος της. Κάθε ευρωπαϊκή δύναμη μετά προσπάθησε να είναι η νέα Ρώμη από τον Καρλομάγνο, την Ισπανική Αυτοκρατορία, τους Τσάρους, τον Κάιζερ, τους Βρετανούς, τους Γάλλους, κ.λπ. Όποιος σου λέει ότι είναι αβίαστο να είσαι σπουδαίος, είναι ένας απόλυτα  καθυστερημένος που δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει». ": Anonymous 08/20/22(Sat)06:08:18 No.68038573 228 KB JPG  The Romans fail

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.

Image
  Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης Ο Codex Theodosianus ήταν μια συλλογή των νόμων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό χριστιανούς αυτοκράτορες, από το 312. Αυτή είναι η αληθινή φύση του Χριστιανισμού. Πηγές: -Κώδικας, κατάλογος νόμων: http://archive.is/KNUY -Codex, γενικές πληροφορίες: http://archive.is/EMMa -Pastebin, Παλαιά Διαθήκη: http://archive.is/kXML -Pastebin, αυτό το έγγραφο http://archive.is/7MZF5 Νόμοι για τον Ελληνισμό: 346 16.10.3 Αν και οι παγανιστικές θρησκευτικές πρακτικές απαγορεύονται, οι παγανιστικοί ναοί πρέπει να διατηρηθούν επειδή φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις και τσίρκο. 346 16.10.4 Οι ειδωλολατρικοί ναοί πρέπει να κλείσουν, η πρόσβαση σε αυτούς απαγορεύεται και οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή. 356 16.10.6 Όσοι είναι ένοχοι για ειδωλολατρία ή ειδωλολατρικές θυσίες μπορεί να υπόκεινται σε θανατική ποινή. 365 16.1.1 Κανένας Χριστιανός δεν πρέπει να υπηρετήσει σε ειδωλολατρικό ναό, ο δικαστής που ορίζει ένα τέ

Εν συνάψει, η ἐπίσημος καὶ ἐκκλησιαστική άποψις περὶ τοῦ Βυζαντίου .

Image
Εν συνάψει λοιπὸν η ἐπίσημος καὶ ἐκκλησιαστική άποψις περὶ τοῦ Βυζαντίου είναι:    Το Βυζάντιον αποτελεί συνένωσιν τεσσάρων βασιλείων: τῶν Αιθιόπων, τῶν Μακεδόνων, των Ρωμαίων καὶ τῶν Ἑλλήνων που δημιουργήθησαν ως εξής: Ο Μακεδών Φίλιππος ἐνυμφεύθη την θυγατέρα του βασιλέως των Αιθιόπων (καταγομένου ἐκ τοῦ υἱοῦ τοῦ Νόε Χάμ) Χουσήθ καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ γάμου ἐγεννήθη ο Αλέξανδρος που ἦτο μεγάλος κατακτητής. Μετά τον θάνατόν του η Χουσήθ ένυμφεύθη τον Βύζαντα ο οποίος έκτισε το Βυζάντιον εγκαταστήσας εκεί 42.000 «ἐξ ὅλων τῶν Ἰνδών Αιθιοπίας». Εξ’ αὐτοῦ τοῦ γάμου εγεννήθη η Βυζαντία τὴν ὁποίαν ἐνυμφεύθη ο Ρωμύλος ὁ ὁποῖος ἔκτισε την Ρώμην. Εξ αὐτοῦ τοῦ γάμου ἐγεννήθησαν τρία τέκνα: ο Ρωμύλος Β' που εβασίλευσε μετά τον πατέρα του, ο Ουρβανός που παρέλαβε το Βυζάντιον και ο Κλαύδιος ποὺ ἐβασίλευσε εἰς τὴν Ἀλεξάνδρεια. «Εκ σπέρματος γαρ Αιθιοπίας συνίσταται η βασιλεία τῶν Ρωμαίων, καὶ κέκτηται σέβασμα το μέγα ξύλον τοῦ τιμίου και ζωοποιού σταυρού!» Δια τους Βυζαντινούς υπάρχει, ἐν γένει μόνο