Posts

Showing posts from June, 2024

Μονομανία

Image
Μονομανία <Μονομανία>: (ψυχολογία) ψυχική διαταραχή, καθ' ἣν μία μόνον ἰδέα ἢ περιωρισμένος κύκλος ἰδεῶν καταλαμβάνει πάσας τὰς διανοητικάς λειτουργίας τοῦ ἀσθενοῦς, ἤγουν ή ἰδεοληψία, (β) ἔντονος κλίσις πρός τι, ὅπερ ἀπορροφᾷ ὁλοκληρωτικῶς πᾶσαν σκέψιν καὶ δραστηριότητα ἑνὸς ἀτόμου (πρῶτος ἐχρήσατο ταύτην τὴν λέξιν ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς τὸ 1783). Παράδειγμα: «Οἱ χαρμόσυνοι οὗτοι ἦχοι ἀγγέλλουσιν ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἰαθεὶς τέλος πάντων τῆς φοβερᾶς νόσου τοῦ μεσαίωνος, τῆς ὑπερφυσικῆς μονομανίας, ἔπαυσε θεωρῶν τὴν φύσιν ὡς σατανικήν, ἑαυτὸν ὡς διεστραμμένον, τὴν ἀπόλαυσιν ἁμαρτίαν καὶ τὰς ὀρέξεις του ὡς δαίμονας ἀκαθάρτους, ἀλλ' ἀπ' ενταντίας πάντα ταῦτα θεοποιεῖ καὶ πάλιν». (Εμμανουὴλ Ῥοΐδης, Αἱ Μάγισσαι τοῦ Μεσαίωνος)  

Κανένας Έλληνας δεν γεννιέται πνευματικά ελαττωματικός.

Image
Κανένας Έλληνας δεν γεννιέται πνευματικά ελαττωματικός. Ο Χριστιανισμός αφαιρεί τη θέληση για δύναμη από τον Έλληνα. Του αντιστρέφει τις φυσικές αξίες για δύναμη και νίκη και τα αντικαθιστά με την συγχώρεση και την ανοχή. Αναβιβάζει τους αδύναμους, τους υπηρέτες, τους ζητιάνους, πάνω από τον ανδρείο, τον πολεμιστή και τον δυνατό. Μέσω του Χριστιανισμού  μας λένε ότι γεννιόμαστε αμαρτωλοί, ότι είμαστε ελαττωματικοί και ότι πρέπει να μετανοήσουμε ενώπιον ενός ξένου θεού. 

Μια σκαλισμένη αμερικανική σφραγίδα που περιείχε μια συσκευή ακρόασης.

Image
Στις 4 Αυγούστου 1945, μια ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας από την Σοβιετική Ένωση, χάρισε στον W. Averell Harriman (Πρεσβευτή των ΗΠΑ στην ΕΣΣΔ) μια σκαλισμένη αμερικανική σφραγίδα ως χειρονομία φιλίας. Κρεμάστηκε στο γραφείο του για 7 χρόνια πριν ανακαλύψει ότι περιείχε μια συσκευή ακρόασης. Αυτό που έκανε αυτή τη συσκευή πραγματικά αξιοσημείωτη είναι ότι ήταν εξαιρετικά απλή στην κατασκευή και δεν απαιτούσε εσωτερική πηγή ενέργειας. Ήταν ένα επεξεργασμένο κομμάτι μετάλλου που ονομάζεται αντηχείο κοιλότητας. Κάποιος σε ένα παρακείμενο κτίριο θα πυροδοτούσε μια λεπτή ευθυγραμμισμένη δέσμη ραδιοφώνου, η συνομιλία που λαμβάνει χώρα στο δωμάτιο θα προκαλούσε δονήσεις που θα προκαλούσαν την παραμόρφωση της κοιλότητας από τη συχνότητα συντονισμού της, η διακύμανση του σήματος επιστροφής θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση του ήχου. Ο άνθρωπος που εφηύρε αυτή τη συσκευή ήταν ένας κρατούμενος επιστήμονας σε μια σοβιετική  sharaska. Τα Sharashka ήταν μυστικά εργ

Ανακαλύψτε αυτή την εντυπωσιακή ιστορία της Αφροδίτης και της Γάτας

Image
  Μια γάτα ερωτεύτηκε κάποτε έναν νέο και όμορφο άνδρα. Μη ξέροντας τί να κάνει, προσευχήθηκε στη Θεά Αφροδίτη και της ζήτησε να την μεταμορφώσει σε γυναίκα για να μπορεί να είναι μαζί του. Η Θεά Αφροδίτη την λυπήθηκε και τελικά την μεταμόρφωσε σε μια όμορφη κοπέλα. Δεν άργησε η στιγμή που οι δύο νέοι συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και αποφάσισαν να μείνουν μαζί. Πήγαν λοιπόν στο σπίτι του άνδρα. Η Θεά Αφροδίτη, θέλησε να δοκιμάσει την γάτα. Θέλησε να δει αν αλλάζοντας το σώμα της, άλλαξε και η συμπεριφορά της. Έτσι, εκεί που κάθονταν νέος και νέα στο δωμάτιο του σπιτιού, η Αφροδίτη έριξε ένα ποντίκι στην μέση του δωματίου. Η νέα μόλις είδε το ποντίκι, ξέχασε τα πάντα -ότι δηλαδή πλέον είναι άνθρωπος κι ότι έχει αλλάξει η ζωή της – και άρχισε να κυνηγάει το ποντίκι με σκοπό να το πιάσει και να το φάει. Η Αφροδίτη εξοργίστηκε με την συμπεριφορά αυτή και την έκανε και πάλι γάτα. Όπως μας δείχνει αυτός ο μύθος, η πραγματική φύση  είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει.  

Πως από τον δόλο βγαίνει η λέξη ΔΟΛΛΑΡΙΟ

Image
  Πως από τον δόλο βγαίνει η λέξη ΔΟΛΛΑΡΙΟ

Κυνήγια τῶν Μιθραϊστῶν

Image
Χριστιανικά κυνηγέσια τῶν Μιθραϊστῶν Ὅπως καὶ πολλαὶ ἄλλαι θρησκεῖαι τῆς Ὑστέρας Ἀρχαιότητος, οἱ Μιθραϊσταὶ ἐτέλουν ἱερὰ δεῖπνα πρὸς τιμὴν τοῦ Μίθρα. Οἱ χριστιανοὶ ἔβλεπον τὴν τελετουργίαν ταύτην ὡς «δαιμονικὴν παρῳδίαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας». Κάλλιστον δεῖγμα τῶν διωγμῶν κατὰ τῶν Μιθραϊστῶν, ἔπειτα τὴν ἐπικράτησιν τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀποτελεῖ ἡ Ἐπιστολὴ 107 τοῦ Ἱερωνύμου (107.2): «Καὶ πρὸς προσπέρασιν τοσούτων παλαιῶν ἱστοριῶν, αἱ ὁποῖαι εἰς τοὺς ἀπίστους ἴσως φανοῦν ἀπίστευται, ἐρωτῶ, ὁ ἀδελφὸς ἐν Χριστῷ Γράκχος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι ἐνδεικτικὸν τῆς πατρικίας καταγωγῆς του, ὅταν αὐτὸς πρὸ μερικῶν χρόνων εἶχε τὴν πραιτωρίαν τῆς Ῥώμης, δὲν ἀνέτρεψε, δὲν κατεκομμάτιασε καὶ δὲν ἔσεισε εἰς θραύσματα τὸ σπῆλαιον τοῦ Μίθρα καὶ ὅλα τὰ εἴδωλα ἐκείνων; Ἐκεῖνα λέγω, δι' ὧν οἱ λάτραι τοῦ Μίθρα ἐμυοῦντο ὡς Κόραξ, Νυμφίος, Στρατιώτης, Λέων, Πέρσης, Ἥλιος, Καρκίνος καὶ Πατήρ(1); Οὗτος, πάλιν λέγω, δὲν κατέστρεψε αὐτά, καὶ ἐν συνεχείᾳ, ἐπειδὴ ἀπέστειλε αὐτὰ πρὶν ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του ὡς αἰχμαλώ

Στη δεκαετία του '60, η KGB έκανε μερικά συναρπαστικά ψυχολογικά πειράματα.

Image
  Στη δεκαετία του '60, η KGB έκανε μερικά συναρπαστικά ψυχολογικά πειράματα. Στη δεκαετία του '60, η KGB έκανε μερικά συναρπαστικά ψυχολογικά πειράματα. In the 60s, the KGB conducted some fascinating psychological experiments. Στη δεκαετία του '60, η KGB έκανε κάποια συναρπαστικά ψυχολογικά πειράματα. In the 60s, the KGB conducted some fascinating psychological experiments. Στη δεκαετία του '60, η KGB έκανε μερικά συναρπαστικά ψυχολογικά πειράματα. Η φόρτωση εναλλακτικών αποτελεσμάτων δεν είναι δυνατή Επανάληψη Στη δεκαετία του '60, η KGB έκανε μερικά συναρπαστικά ψυχολογικά πειράματα. Έμαθαν ότι αν βομβαρδίζεις ανθρώπινα υποκείμενα με μηνύματα φόβου ασταμάτητα, σε δύο ή λιγότερους μήνες τα περισσότερα από τα άτομα υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου για να πιστέψουν το ψευδές μήνυμα. Έμαθαν ότι αν βομβαρδίζεις ανθρώπινα υποκείμενα με μηνύματα φόβου ασταμάτητα, σε δύο ή λιγότερους μήνες τα περισσότερα από τα άτομα υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου για ν

Οι ευρωκοινοβουλευτικοί και το «χρυσό μαξιλάρι».

Image
  Οι ευρωκοινοβουλευτικοί και το «χρυσό μαξιλάρι».   Οι ευρωκοινοβουλευτικοί κερδίζουν 10.075,18 € μηνιαίως, συν δικαιούνται 4.950 € - για έξοδα γραφείου (ενοικίαση χώρου γραφείου στις Βρυξέλλες, έχοντας προσωπικό βοηθό) συν δικαιούνται ετήσιο εισιτήριο τρένου (πρώτη θέση σε ICE /TGV) από τη μόνιμη κατοικία τους έως την προσωρινή τους διαμονή στις Βρυξέλλες, συν δικαιούνται 320 €, - αποζημίωση για δωμάτιο ξενοδοχείου ανά διανυκτέρευση όταν ταξιδεύουν στο Στρασβούργο (όπου πρέπει να ψηφίζουν για όλα τα θέματα μία φορά το μήνα) συν έχουν ετήσιο επίδομα 4.500 €, - για έξοδα μετακίνησης και παίρνουν 500 €, - για «σχολικά έξοδα» ανά παιδί (τα διεθνή σχολεία στις Βρυξέλλες δεν είναι φθηνά). Και… μετά από μόλις 4 χρόνια, δικαιούνται ένα «χρυσό μαξιλάρι ασφαλείας» εάν δεν τους ξαναψηφίσουν (λαμβάνουν την ίδια επιταγή αμοιβής για τους επόμενους έξι μήνες).  

Ἐπίγραμμα εἰς τὸν Ὀρειβάσιον

Image
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, 16.274 (ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ) Αὐτὸς εἶναι ὁ μέγας ἰατρὸς τοῦ βασιλέως Ἰουλιανοῦ, ὁ ἀξιοσέβαστος, ὁ θεϊκὸς Ὀρειβάσιος. Διότι εἶχε σοφὸν νοῦν, καὶ ὅπως μία μέλισσα συνέλεξε ἐξ ἑνὸς καὶ ἐξ ἄλλου τόπου τὰ διάφορα ἄνθη τῶν παλαιοτέρων ἰατρῶν. Ἰητὴρ μέγας οὗτος Ἰουλιανοῦ βασιλῆος, ἄξιος εὐσεβίης δῖος Ὀρειβάσιος.Εἶχε γὰρ οἷα μέλισσα σοφὸν νόον ἄλλοθεν ἄλλα ἰητρῶν προτέρων ἄνθεα δρεψάμενος.

Αυτά γράφει για τον Καιάδα η wikipedia.org . Εσείς τι γνώμη έχετε;

Image
 

ΩΡΟΣ - ΜΙΘΡΑΣ - ΚΡΙΣΝΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΙΗΣΟΥΣ

Image
  HORUS ΩΡΟΣ HORUS HORUS ΩΡΟΣ TIME HORUS Η φόρτωση εναλλακτικών αποτελεσμάτων δεν είναι δυνατή Επανάληψη HORUS ΠΡΙΝ 5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ 5.000 ΧΡΟΝΙΑ 5,000 YEARS AGO 5000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ 5000 YEARS AGO ΠΡΙΝ 5.000 ΧΡΟΝΙΑ Η φόρτωση εναλλακτικών αποτελεσμάτων δεν είναι δυνατή Επανάληψη ΠΡΙΝ 5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ - ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΟΡΑΣΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΣΤΕΙ BORN FROM A VIRGO STAR IN THE EAST WALKED ON WATER HEALED THE SICK Sight RESTORED CRUCIFIED DEAD FOR 3 DAYS RESURRECTED ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΟΡΑΣΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΣΤΗ BORN FROM A VIRGO STAR IN THE EAST WALKED ON WATER HEALED THE SICK Sight RESTORED CRUCIFIED DEAD FOR

Λουίτζι Πιραντέλο: Αλλωστε, εἶμαι ὁ ἴδιος ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Image
Λουίτζι Πιραντέλο: «Αλλωστε, εἶμαι ὁ ἴδιος  ἑλληνικῆς καταγωγῆς» «Τὴν Ἑλλάδα τὴ φέρνω μέσα μου. Τὸ πνεῦμα της παρηγοράει καὶ φωτίζει τὴν ψυχή μου. Μπορῶ μάλιστα να σᾶς πῶ ὅτι, χωρὶς νὰ ἔχω πάει, τὴν ξέρω. Εἶμαι ἀπὸ τὴ Σικελία, ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ελλάδα, κ' ὑπάρχει πολὺ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στη Σικελία. Τὸ μέτρο, ἡ ἁρμονία, ὁ ρυθμός, ζοῦν ἀκόμα σ' αὐτή... "Αλλωστε, συνέχισε μ' ἕνα χαμόγελο, εἶμαι ὁ ἴδιος ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Ναί, ναί, μὴν ἀπορεῖτε. Τὸ ὄνομά μου εἶναι Πυράγγελος. Τὸ Πιραντέλλο εἶναι ἡ φωνητική παραφθορά του... Τέλος, ἕνα ἀπὸ τὰ ἔργα μου, τὸ « Ἔξι πρόσωπα ζητᾶν συγγραφέα », τὸ ἔχω συλλάβει σὰν ἑλληνικὸ κλασικό ἔργο. Ἔβαλα σ' αὐτὸ τὸ Χορό, που γεννήθηκε, καθώς ξέρετε, στὴ Σικελία, μὲ τὸ Στησίχορο. Ὁ Χορός στὸ ἔργο μου αὐτὸ εἶναι οἱ ἠθοποιοί. Κορυφαῖος τοῦ Χοροῦ εἶναι ὁ διευθυντὴς τοῦ θεάτρου. Καὶ τὰ « ἕξι πρόσωπα » εἶναι τὰ τραγικὰ πρόσωπα τοῦ ἔργου...» Κ . Ουράνης «Ιταλία»  

ΧΑΡΥΤΟΒΡΥΤΑ χαριτόβρυτος -η -ο = (λόγ., ειρ.) χαριτωμένος, γεμάτος χάρες, θέλγητρα

Image
ΧΑΡΥΤΟΒΡΥΤΑ χαριτόβρυτος -η -ο = (λόγ., ειρ.) χαριτωμένος, γεμάτος χάρες, θέλγητρα Περιγραφή οστών!  

Η λατρεία των Ινδών Thuggees.

Image
  Η λατρεία των Ινδών Thuggees . Ευδοκίμησαν για αιώνες στην ινδική υποήπειρο και ήταν τόσο μυστικοπαθείς όσο κανένας άλλος. Δεν ασχολούνταν με τις τράπεζες, την τοκογλυφία, τους εξοπλισμούς ή τα ναρκωτικά. Ο τρόπος λειτουργίας τους ήταν ο εξής: Λεηλατούσαν ταξιδιώτες και καραβάνια διεισδύοντας στις νηοπομπές και σε μια κατάλληλη στιγμή στρατολογούσαν όλους τους αθώους. Η επιτυχία τους εξαρτιόταν από το να μην αφήσουν κανένα μάρτυρα. Ήταν τόσο καλά οργανωμένοι που ακόμη και οι οικογένειές τους δεν τους υποπτεύονταν αλλά τους θεωρούσαν έμπορους. Ήταν κύριοι της μεταμφίεσης και ανελέητοι. Το αγαπημένο τους όπλο ήταν ένα μαντήλι με ένα νόμισμα δεμένο σε μια γωνία. Αυτό συνήθιζαν να το δένουν γύρω από το λαιμό του θήματός τους και στη συνέχεια να ασκούν πίεση με το γόνατο στην πλάτη. Ενώ συνέβαινε αυτό, ένας άλλος έσκαβε τους τάφους για τα θύματα. Στη συνέχεια, έσχιζαν το στομάχι των Δολοφονημένων για να μην φουσκώσουν και στη συνέχεια θάβονταν. Οι Thuggees ήταν τόσο Ινδουιστές όσο

Τα πουλιά στην ταινία μπορούν να θεωρηθούν ως συμβολικές αναπαραστάσεις της διεφθαρμένης ανθρώπινης φυλής.

Image
Ο λόγος του Χίτσκοκ για τις επιθέσεις των πουλιών είναι η αποτυχία της ανθρωπότητας να εκτιμήσει και να προστατεύσει τη φύση, ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο σήμερα. Ο λόγος του Χίτσκοκ για τις επιθέσεις των πουλιών είναι η αποτυχία της ανθρωπότητας να εκτιμήσει και να προστατεύσει τη φύση, ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο σήμερα. Hitchcock's reason for the bird attacks is humanity's failure to appreciate and protect nature, a theme that remains relevant today. Ο λόγος του Χίτσκοκ για τις επιθέσεις πουλιών είναι η αποτυχία της ανθρωπότητας να εκτιμήσει και να προστατέψει τη φύση, ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο σήμερα. Hitchcock's reason for the bird attacks is humanity's failure to appreciate and protect nature, a theme that remains relevant today. Ο λόγος του Χίτσκοκ για τις επιθέσεις των πουλιών είναι η αποτυχία της ανθρωπότητας να εκτιμήσει και να προστατεύσει τη φύση, ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο σήμερα. Η φόρτωση εναλλακτικών αποτελεσμάτων δεν είναι

Κάψτε τη Βιβλιοθήκη του Γιουκατάν.

Image
  Κάψτε τη Βιβλιοθήκη του Γιουκατάν. Η χερσόνησος Μεξικό – Μερίδα - Γιουκατάν είχε το πρώτο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αμερικής (σε όλο το Γιουκατάν υπήρχαν πυραμίδες και ένα οδικό δίκτυο— ΚΑΙ —η έννοια του «0») αλλά μετά έφτασαν οι Ισπανοί. Τους κίνησε το ενδιαφέρον το μέγεθος της Βιβλιοθήκης αυτού του Πανεπιστημίου. Οι Φραγκισκανοί ισχυρίστηκαν ότι αυτά τα κείμενα ήταν έργο του διαβόλου. Λύση – κάψτε τη συλλογή. Η μεγάλη φωτιά κράτησε 2 εβδομάδες.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΚΡΙΜΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ.

Image
Σαν αυτές τις μέρες 5/6 Ιουνίου διεξήχθη η μάχη στον Κριμισό ποταμό. Οι στεφανωμένοι από σέλινο και ελαφρικτερο σπατόμενοι Έλληνες υπό τη βοήθεια του χαλαζιού καταβάλουν τους βαρότερα οπλισμένους Καρχιδόνιους. Το 344 ο Τιμολέων πλέει στη Σικελία προς υπεράσπιση των Ελλήνων από τους Καρχιδόνιους. Κατορθώνει να συμμαχίσει με πολλές πόλεις και λύνει τη πολιορκία των Συρακουσών. Οι Καρχιδόνιοι στέλνουν το 341 στρατό 70000 στη Σικελία. Ο Τιμολέων τους συνάντησε με στρατό 12-9000 στον Κριμισό. Για να εμψυχώσει τους άνδρες του, τους στεφάνωσε με σέλινο, όπως και τους νικητές στα Ίσθμια ως καλό οιωνό. Επιτέθηκε με το πεζικό του στους Καρχιδόνιους από μπροστά, με το ιππικό στα πλάγια πριν περάσουν το ποτάμι, ενώ οι ψηλοί τους εμποδίζουν από αλλά σημεία. Ξεσπά χαλάζι που χτυπά τους βάρβαρους κατά πρόσωπο, οι Έλληνες καταφέρνουν να τους απωθήσουν και τη επόμενη μέρα επιτίθενται στο στρατόπεδο τους, πιάνουν 15000 αιχμαλώτους. Η μάχη στο Κριμισό ήταν η αρχή του τέλους για τη Καρχηδόνιο απειλή  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΙΣ 30.06.2024 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ

Image
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ Κυριακή 30 Ιουνίου 2024  Η Μακεδονική φάλαγγα  Την Κυριακή 30 Ιουνίου και ώρα 11.00 πμ στην παραλία Πύδνας, στον τύμβο μνήμης, θα τελεστεί η 12η εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων κατά την μάχη της Πύδνας, το 168 π. Χ.  Θα λάβουν χώρα δρώμενα Καλών Τεχνών και θα γίνει ιστορική αναδρομή.  Η φετεινή εκδήλωση θα γίνει με την πολύτιμη συμμετοχή του Ομηρικού Κύκλου.  Καλούνται όλοι οι πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.  Απολλωνία 30 Πανήμου 2800 από 1ης Ελληνικής Καταγραφής Χρόνου Πρωτοβουλία Πυδναίων  

Ποιος δημιουργεί αυτά τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ και μετά τα θέτει σε κίνηση;

Image
  Ο William Jardine ήταν γιατρός που εργάστηκε για 14 χρόνια ως χειρουργός στα εμπορικά πλοία της British East India Company. 14 χρόνια! Σε αυτό το διάστημα, ως υπάλληλος, εμπορευόταν πράγματα όπως ο μόσχος. Αλλά άδραξε με αυτήν την ευκαιρία για να γίνει «ελεύθερος έμπορος»: «Αποχωρώντας από την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών το 1817, ο Jardine μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του παρείχε η πολιτική της εταιρείας να μην μεταφέρει όπιο αλλά να αναθέσει το εμπόριο σε ελεύθερους εμπόρους. Η Jardine συνήψε συνεργασία με τον συνταξιούχο χειρουργό Thomas Weeding και τον έμπορο οπίου και βαμβακιού Framji Cowasji Banaji. Η εταιρεία τα πήγε καλά και καθιέρωσε τη φήμη του Jardine ως ικανού, σταθερού και έμπειρου ιδιώτη εμπόρου». Με άλλα λόγια, ο Jardine πήδηξε σε ένα παιγνίδι που είχε ήδη καθιερωθεί από την British East India Company. Στο τέλος, η κινεζική κυβέρνηση δυσκολεύτηκε πολύ να σβήσει τη χρήση του οπίου επειδή εκείνη τη στιγμή οι φόροι του οπίου παρείχαν το απαραίτητο νόμισμα κ