Posts

Showing posts from February, 2024

Το Χρονοδιάγραμμα της Βενεζουέλας

Image
  Το Χρονοδιάγραμμα της Βενεζουέλας 1992 Έγινε η 3η πλουσιότερη χώρα στο ημισφαίριο. 1997 Έγινε ο 2ος μεγαλύτερος αγοραστής F-150   2001 Ψήφισε τον Σοσιαλιστή Πρόεδρο για την "Income Inequality" (Εισοδηματική Ανισότητα) 2004 Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη κοινωνικοποιήθηκε πλήρως 2007 Όλη η τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται "δωρεάν" 2012 Χρονοδιάγραμμα Βενεζουέλας 1992 Έγινε η 3η πλουσιότερη χώρα στο ημισφαίριο 1997 Έγινε ο 2ος μεγαλύτερος αγοραστής F-150 2001 Ψηφίστηκε για τον Σοσιαλιστή Πρόεδρο "Income Inequality" 2004 Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη κοινωνικοποιήθηκε πλήρως 2007 Όλη η τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται "δωρεάν ιδιόκτητη2012" Venezuela Timeline 1992 Became the 3rd richest country in the hemisphere 1997 Became the 2nd largest purchaser of F-150 2001 Voted Socialist President "Income Inequality" 2004 Private health care fully socialized 2007 All higher education becomes "free private 2012" Χρονοδιά

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Image
  FIVE BEST SENTENCES 1. You cannot legislate the poor into prosperity, by legislating the wealthy out of prosperity. 2. What one person receives without working for, another person must work for without receiving. 3. The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else. 4. You cannot multiply wealth by dividing it. 5. When half of the people get the idea that they do not have to work, because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work, because somebody else is going to get what they work for, that is the beginning of the end of any nation! Can you think of a reason for not sharing this? Neither could I.   ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Δεν μπορείτε να νομοθετήσετε έτσι ώστε να περάσουν οι φτωχοί σε ευημερία, νομοθετώντας έτσι ώστε οι πλούσιοι να βγουν από την ευημερία. ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Δεν μπορείτε να νομοθετήσετε τους φτωχούς σε ευη

Oἱ ὑποκριταὶ ὑπὲρ πάσας τὰς Θεὰς τὴν Κύπριδα ἐσυκοφάντησαν...

Image
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, "Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ". Πάντες οἱ Θεοὶ ἐσυκοφαντήθησαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὅσον αὐτή. Πάντων τῶν αἰώνων οἱ ὑποκριταὶ ὑπὲρ πάσας τὰς Θεὰς τὴν Κύπριδα ἐσυκοφάντησαν... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ «Παρὰ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος ἵστατο τὸ τῆς Οὐρανίας Ἀφροδίτης, τῆς ἡδυπαθεστάτης καὶ ποθεινοτάτης τῶν θεαινῶν. Οἱ βόστρυχοι τῆς κόμης κῦμα χρυσοῦ ἀπέφθου, ἔστεφον τὴν ἀμβροσίαν κεφαλὴν καὶ τὸ ἀκτινοβόλον τῆς Θεᾶς μέτωπον. Τὸ βλέμμα αὐτῆς, μελιχρὸν καὶ πλῆρες γοητείας, διένεμεν ἔρωτας καὶ ἡδονὰς γλυκείας εἰς τοὺς πιστοὺς αὐτῆς λατρευτάς… Πάντες οἱ Θεοὶ ἐσυκοφαντήθησαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὅσον αὐτή. Πάντων τῶν αἰώνων οἱ ὑποκριταὶ καὶ οἱ ταρτοῦφοι, ὑπὲρ πάσας τὰς Θεὰς τὴν Κύπριδα ἐσυκοφάντησαν. Δὲν ὑπῆρξε βωμολοχία καὶ ψεῦδος, ὅπερ νὰ μὴ ἐξετόξευσαν κατὰ τῆς ἁπλουστάτης ταύτης καὶ ἀθῳοτάτης θεότητος, ἥτις ἐπλάσθη κατὰ φύσιν, ὡς ἔπρεπε νὰ πλασθῇ, καὶ οὐδὲν ἔγκλημα εἶχε. Δὲν ὑπῆρξεν ἰλὺς καὶ βόρβορος, δι᾽ οὗ δὲν ἔχραναν τὸ πρόσωπον τῆς Θεᾶς ταύτης οἱ ζοφεροὶ τοῦ μεσαίωνος

Ούτε ένα ελληνόπουλο να μην πεινάει Ι. Καποδίστριας

Image
Όταν ήταν επείγουσα ανάγκη ο Καποδίστριας να βελτιώσει τη τροφή του εξαιτίας της κακής του υγείας, αυτός απάντησε: «τότε μονάχα θα βελτιώσω την τροφήν μου, όταν θα είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνόπουλο που να πεινάει» Ι. Καποδίστριας 

Παρά την κοινή πεποίθηση, τα κέρατα είναι ιερά.

Image
Ξεχάστε όσα μάθατε: Τα κέρατα είναι ιερά. ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Παρά την κοινή πεποίθηση, τα κέρατα είναι ιερά. ξεχάστε όσα μάθατε: Τα κέρατα είναι ιερά ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Παρά την κοινή πεποίθηση, τα κέρατα είναι ιερά. ξεχάστε όσα μάθατε: Τα κέρατα είναι ιερά ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, τα κέρατα είναι ιερά. ξεχάστε όσα έχετε μάθει: Τα κέρατα είναι ιερά ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Παρά την κοινή πεποίθηση, τα κέρατα είναι ιερά. ξεχάστε όσα μάθατε: Τα κέρατα είναι ιερά ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, τα κέρατα είναι ιερά. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων Επανάληψη Επανάληψη… Αν και μετά τη κυριαρχία των Αβρααμικών θρησκειών αυτό δεν ήταν ξεκάθαρο ή σε ορισμένες περιπτώσεις εσκεμμένα συνδέθηκε με το κακό, τα κείμενα είναι σύμβολα της θεϊκής δύναμης. Αν και μετά τη βασιλεία των Αβρααμικών θρησκειών αυτό δεν ήταν ξεκάθαρο ή σε ορισμένες περιπτώσεις εσκεμμένα συνδέθηκε με το κακό, τα κείμενα είναι σύμβολα της θεϊκής δύναμης.

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα της «Παναγιάς γοργόνας»!

Image
 

Η Τουρκία αναβιώνει το σχέδιο μετατροπής μιας άλλης ιστορικής βυζαντινής εκκλησίας σε τζαμί

Image
  Η Τουρκία αναβιώνει το σχέδιο μετατροπής μιας άλλης ιστορικής βυζαντινής εκκλησίας σε θριαμβευτικό τζαμί 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024   1:30 Μ.Μ ΤΟΥ  ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΠΕΝΣΕΡ 4 ΣΧΟΛΙΑ Η μετατροπή της εκκλησίας της Χώρας σε τζαμί, μετά από αρκετά χρόνια μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας, είναι μια ακόμη δήλωση ισλαμικής υπεροχής.  Ο Ερντογάν σηματοδοτεί τη νίκη του Ισλάμ και την υπεροχή του όχι μόνο έναντι του Χριστιανισμού, αν και αυτό είναι σίγουρα μέρος αυτού που κάνει, αλλά και έναντι της εκκοσμίκευσης του Ατατούρκ.  Ο Ατατούρκ έκανε μουσεία την Αγία Σοφία και την εκκλησία της Χώρας.  Τώρα ο Ερντογάν τα έκανε πάλι τζαμιά.  Το Ισλάμ αποδεικνύεται έτσι ανώτερο από την τουρκική κοσμικότητα, το οριστικό τέλος της οποίας πλησιάζει. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαμάχης για το Τζαμί Ground Zero, καταδικηθήκαμε σε όλα τα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης ότι είπαμε ότι το τζαμί στο Ground Zero θα θεωρούνταν θριαμβευτικό τζαμί.  Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα όπως ένα θριαμβευτικό τζαμ

Εδώ βρίσκεται το άγαλμα της αδελφής του Μ. Αλεξάνδρου, της Θεσσαλονίκης, που έγινε Γοργόνα.

Image
Η Μικρή Γοργόνα είναι ένα χάλκινο άγαλμα από τον Έντβαρντ Έρικσεν, που απεικονίζει μια γοργόνα. Το γλυπτό εμφανίζεται σε ένα βράχο δίπλα στο ποτάμι στο Langelinie, στην Κοπεγχάγη .    Εδώ βρίσκεται το άγαλμα της αδελφής του  Μ . Αλεξάνδρου, της Θεσσαλονίκης, που έγινε Γοργόνα  γιατί από λάθος ή άγνοια πέταξε το «αθάνατο νερό» που ο Μ . Αλέξανδρος με κόπους και κινδύνους είχε αποκτήσει για να εξασφαλίσει την αθανασία. H παράδοση θέλει τη νεαρή γοργόνα να ξεπετάγεται από το πέλαγος και να ρωτά: «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;». Και ο Ναύτης της απαντά «Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει».   Συγνώμη που δεν μπορούμε να σας παρουσιάσουμε το άγαλμα της αδελφής του  Μ . Αλεξάνδρου, της Θεσσαλονίκης, στην Θεσσαλονίκη, γιατί ο δήμος αρνείται να τοποθετήσει το άγαλμα της που έδωσε και το όνομα στην πόλη μας.