ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 


FIVE BEST SENTENCES

1. You cannot legislate the poor into prosperity, by legislating the wealthy out of prosperity.

2. What one person receives without working for, another person must work for without receiving.

3. The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.

4. You cannot multiply wealth by dividing it.

5. When half of the people get the idea that they do not have to work, because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work, because somebody else is going to get what they work for, that is the beginning of the end of any nation! Can you think of a reason for not sharing this? Neither could I.

 

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Δεν μπορείτε να νομοθετήσετε έτσι ώστε να περάσουν οι φτωχοί σε ευημερία, νομοθετώντας έτσι ώστε οι πλούσιοι να βγουν από την ευημερία.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Δεν μπορείτε να νομοθετήσετε τους φτωχούς σε ευημερία, νομοθετώντας τους πλούσιους από την ευημερία.

FIVE BEST SUGGESTIONS 1. You can't legislate the poor into welfare by legislating the rich off welfare.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Δεν μπορείτε να νομοθετήσετε τους φτωχούς στην ευημερία, νομοθετώντας τους πλούσιους από ευημερία.

FIVE BEST SUGGESTIONS 1. You can't legislate the poor into welfare by legislating the rich off welfare.

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

2. Για ότι λαμβάνει ένας άνθρωπος χωρίς να εργάζεται, πρέπει να εργάζεται κάποιος άλλος χωρίς να λαμβάνει.

2. Ό,τι λαμβάνει ένας άνθρωπος χωρίς να εργάζεται, πρέπει να εργάζεται άλλος χωρίς να λαμβάνει.

2. What one man receives without working, another must work without receiving.

2. Ό,τι λαμβάνει ένα άτομο χωρίς να δουλεύει, πρέπει να εργάζεται άλλος χωρίς να το λαμβάνει.

2. What one person receives without working, another must work without receiving.

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

3. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν τίποτα που η κυβέρνηση δεν παίρνει πρώτα από κάποιον άλλο.

3. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν τίποτα που η κυβέρνηση δεν παίρνει πρώτα από κάποιον άλλο.

3. The government cannot give anyone anything that the government does not first take from someone else.

3. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει σε κανέναν οτιδήποτε δεν παίρνει πρώτα η κυβέρνηση από κάποιον άλλο.

3. The government cannot give anyone anything that the government does not first take from someone else.

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

4. Δεν μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον πλούτο διαιρώντας τον.

4. Δεν μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον πλούτο διαιρώντας τον.

...

4. Δεν μπορείς να πολλαπλασιάσεις τον πλούτο διαιρώντας τον.

...

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

5. Όταν οι μισοί άνθρωποι έχουν την ιδέα ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουν, γιατί οι άλλοι μισοί θα τους φροντίσουν και όταν οι άλλοι μισοί έχουν την ιδέα ότι δεν κάνει καλό να δουλεύεις, επειδή κάποιος άλλος 5. Όταν οι μισοί άνθρωποι έχουν την ιδέα ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουν, γιατί οι άλλοι μισοί θα τους φροντίσουν, και όταν οι άλλοι μισοί έχουν την ιδέα ότι δεν κάνει καλό να δουλεύεις, επειδή κάποιος άλλος είναι

5. When half the people think they don't have to work because the other half will take care of them, and when the other half think it's no good working because someone else is

5. Όταν οι μισοί άνθρωποι έχουν την ιδέα ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουν, επειδή οι άλλοι μισοί θα τους φροντίσουν, και όταν οι άλλοι μισοί έχουν την ιδέα ότι δεν ωφελεί να δουλεύεις, γιατί κάποιος άλλος είναι

5. When half the people have the idea that they don't need to work because the other half will take care of them, and when the other half have the idea that it's no use working because someone else is

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

θα πάρει αυτό για το οποίο εργάζονται, τότε αυτή είναι η αρχή του τέλους κάθε έθνους!

θα πάρουν αυτό για το οποίο εργάζονται, αυτή είναι η αρχή του τέλους κάθε έθνους!

they will get what they work for, this is the beginning of the end of every nation!

πρόκειται να πάρουν αυτό για το οποίο δουλεύουν, αυτή είναι η αρχή του τέλους κάθε έθνους!

they are going to get what they work for, this is the beginning of the end of every nation!

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

Μπορείτε να σκεφτείτε έναν λόγο για να μην το μοιραστείτε αυτό;

Μπορείτε να σκεφτείτε έναν λόγο για να μην το μοιραστείτε αυτό;

...

Μπορείτε να σκεφτείτε έναν λόγο για να μην το κοινοποιήσετε;

...

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση όλων των αποτελεσμάτων

Επανάληψη

Επανάληψη…

Ούτε εγώ μπορούσα.


Comments

Popular posts from this blog

Επτά ψέματα σε μία σελίδα.

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ οι φιλόσοφοι.