Σκιαγραφία τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.Σκιαγραφία τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κατὰ τὴν ἱστορικὴν συγγραφὴν τοῦ Ramsay MacMullen:

Ο καθηγητής Ramsay MacMullen εις το βιβλίον του Χριστιανισμός και Παγανισμός, Christianity and paganism in the fourth to eighth centuries, Yale University Press 1997) περιγράφει τον διωγμό της παραδοσιακής θρησκείας υπό του Χριστιανισμού πράγμα που θεωρεί  ότι είναι το κύριον ιστορικόν γεγονός το χαρακτηρίζον εκείνην την εποχή.

(Περισσότεροι Χριστιανοί πέθαναν για την πίστη τους στα χέρια των χριστιανών από όσους είχαν πεθάνει πριν σε όλους τους διωγμούς.)

(Ο Ramsay MacMullen ήταν ένας Αμερικανός ιστορικός που ήταν Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Yale, όπου δίδαξε από το 1967 έως τη συνταξιοδότησή του το 1993 ως καθηγητής Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Dunham).

 

Comments

Popular posts from this blog

Επτά ψέματα σε μία σελίδα.

JEAN-MICHEL TROGNEUX (ψευδώνυμο brigitte macron)

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.