Βενιζέλος: Ἐγώ ὑπῆρξα ὁ αἴτιος διότι ἐδιχάσθη ὁ ἑλληνικός λαός.Βενιζέλος: Ἐγώ ὑπῆρξα ὁ αἴτιος διότι ἐδιχάσθη ὁ ἑλληνικός λαός.

Ο Ἐλ. Βενιζέλος, εἰς ἀγόρευσιν του εἰς τήν Βουλήν, την 17ην Δεκεμβρίου 1929, ἀνέφερε τά ἑξῆς, σχετικῶς μέ τόν ολέθριον εθνικόν διχασμόν, πού ὠδήγησε τήν Ἑλλάδα, άθυρμα ξενικῶν ἐπεμβάσεων, εἰς τήν καταστροφήν.

«.... Ἐγώ ὑπῆρξα ὁ αἴτιος διότι ἐδιχάσθη ὁ ἑλληνικός λαός κατά τόν Μεγαν Πόλεμον. Εγώ, καλῶς ἡ κακῶς, εἶμαι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος προεκάλεσε τόν διχασμόν αὐτόν». 

Comments

Popular posts from this blog

Επτά ψέματα σε μία σελίδα.

JEAN-MICHEL TROGNEUX (ψευδώνυμο brigitte macron)

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.