Η ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΗ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

 Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Σωκράτης στην απολογία του έλεγε: «Ω Αθηναίοι, σ' όλη σας τη ζωή θα κοιμάστε. Με καταδικάζετε σε θάνατο εμένα που κατάφερνα να σας ξυπνώ από τον ύπνο του σκοταδιού. Θα κοιμάστε μέχρι που να σας λυπηθεί ο Θεός και να στείλει σ' εσάς Εκείνον, που θα σας ξυπνήσει πραγματικά.».

(Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτη, 31 Α)

 Ενώ το αληθές κείμενο γράφει: « ὑμεῖς δ' ἴσως τάχ' ἂν ἀχθόμενοι, ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες  ἄν με, πειθόμενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον θεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν

 Εσείς όμως δυσαρεστημένοι ίσως, σαν κι εκείνους που σηκώνονται νυσταγμένοι ακόμα, θα πιστεύσετε τον Άνυτο και θα με κτυπήσετε και με όλη την ευκολία ίσως θα με θανατώσετε· και ύστερα όλη σας τη ζωή θα μείνετε κοιμισμένοι, αν δεν σας λυπηθεί ο θεός και σας στείλει κανέναν άλλον να φροντίσει για εσάς.

 Ούτε «σ' όλη σας τη ζωή θα κοιμάστε» ούτε «ο Θεός και να στείλει σ' εσάς Εκείνον» με κεφαλαίο «Ε»

 

Comments

Popular posts from this blog

Επτά ψέματα σε μία σελίδα.

JEAN-MICHEL TROGNEUX (ψευδώνυμο brigitte macron)

Θεοδοσιανός Κώδικας: Χριστιανικά Δημιουργημένοι Νόμοι της Ρώμης.